Taking too long? Close loading screen.

Suplimentare de fonduri pentru plata beneficiarilor Programului Tomata

07 Septembrie 2022 14:33
Suplimentare de fonduri pentru plata beneficiarilor Programului Tomata
În Ședința Guvernului din 07 septembrie 2022 a fost aprobată o Hotărâre ce modifică HG nr.
148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate

pentru anul 2022. Astfel, prin actul normativ adoptat astăzi se completează sumele pentru

asigurarea resurselor financiare necesare plăților beneficiarilor schemei de ajutor de minimis
înscriși în Program, în Ciclul I de producție.
Suma de 225.000.000 lei, alocată inițial pentru Ciclul I de producție, se suplimentează cu valoarea
de 40.283.000 lei pentru a putea asigura resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată
către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, în Ciclul I de producție.
„Suplimentarea acestor fonduri a avut ca scop păstrarea cuantumului de 3.000 euro/cultură
tomate/1000 mp, din Ciclul I de producție al Programului pentru toți beneficiarii care îndeplinesc
condițiile de eligibilitate. Ne dorim să le dăm posibilitatea legumicultorilor noștri să continue să
producă roșii în spații protejate, astfel încât românii să beneficieze de produse de calitate cât mai
mult timp pe parcursul anului”, a declarat ministrul Petre DAEA.
Numărul estimat al beneficiarilor a fost depășit de cei care au depus cereri, astfel încât MADR a
luat toate măsurile pentru ca toți cei eligibili în Ciclul I de producție să primească sumele cuvenite.
În urma documentelor depuse la Direcțiile Agricole Județene, după verificarea dosarelor și
stabilirea conformității acestora, se va realiza efectuarea plăților.
07 Septembrie 2022 14:17
Modificări aduse legislației privind comercializarea produselor fertilizante
În ședința Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind
stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru
modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al
îngrășămintelor.
Adoptarea măsurilor legislative prevăzute în actul normativ va contribui la comercializarea
produselor fertilizante pe teritoriul României în acord cu noua legislație europeană în vigoare.
Măsurile propuse vor asigura, de asemenea, trasabilitatea produselor fertilizante comercializate în
România și, totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea folosirii de produse de calitate și
cu eficiență maximă pentru utilizarea în agricultură.
Prin actul normativ adoptat se reglementează regimul juridic al următoarelor categorii de produse
fertilizante:
• care nu dețin marcaj CE;
• care dețin marcaj CE;
• testate și autorizate în spațiul Uniunii Europene;
• autorizate în condițiile pedoclimatice din România;
• îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți utilizați în agricultura ecologică.
De asemenea, se stabilesc obligațiile operatorilor economici, ale direcțiilor pentru agricultură
județene, respectiv ale structurii cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR pentru
activitatea de supraveghere a pieței și controlul produselor fertilizante.
Totodată, Ordonanța stabilește sistemul de contravenții și sancțiuni în domeniul produselor
fertilizante.
Actul normativ prevede dispoziții tranzitorii pentru produsele fertilizante autorizate și în curs de
autorizare în baza actualului cadru național de reglementare în domeniu.
Ordonanța reglementează și modalitatea de recunoaștere reciprocă a produselor fertilizante testate
în alte state membre UE și asigură cadrul legal referitor la introducerea în țară a acestora.
Septembrie 9, 2022
MADR, prin APIA, plătește 186,5 milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului II al
anului 2022
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Centrele Județene ale Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, efectuează plata ajutorului de stat la motorina utilizată în
agricultură, pentru cantitățile utilizate în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 (trimestrul II/2022),
în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 186.542.527 lei pentru un
număr de 17.363 beneficiari, cu cantitățile de motorină determinate cu acciza redusă de
114.443.213,863 litri.
Cantitățile de motorină pentru trimestrul II/2022, care beneficiază de ajutor de stat sunt
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 270/01.09.2022 și se regăsesc
prezentate în tabelul de mai jos:
Septembrie 1, 2022
Sprijin financiar în valoare de 26.046.778 lei pentru crescătorii de animale
Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată
aferente serviciilor prestate în luna iunie și în trimestrul II al anului 2022.
Suma autorizată la plată este în valoare de 26.046.778 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această
formă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.
Septembrie, 7, 2022
48 de milioane de euro, fonduri europene disponibile prin AFIR, pentru sectorul pomicol
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează în perioada 9 septembrie – 12 decembrie
2022 sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole, prin
submăsura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Fondurile europene alocate sunt în valoare de 48 de milioane de euro, împărțite în trei componente,
după cum urmează: 30,5 milioane de euro sunt disponibile pentru înființare, extindere,
modernizare plantație inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare). Pentru
înființarea, extinderea și modernizarea pepinierelor, inclusiv condiționare și marketing (ca și
componentă secundară) sunt alocate 7,5 milioane de euro în această sesiune. De asemenea, alte 10
milioane de euro sunt puse la dispoziția solicitanților pentru achiziția utilajelor de recoltare
(modernizarea exploatației).
Sprijinul public nerambursabil acordat prin aceasta submăsură este de 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile și poate ajunge până la 90%. Valoarea fondurilor acordate prin submăsura
4.1a este cuprinsă între 100.000 de euro și 1.500.000 euro, în funcție de tipul investiției și de
beneficiar.
Pragurile de calitate lunare încep, în prima lună de sesiune, de la 90 de puncte pentru componenta
înființare, extindere, modernizare plantație inclusiv condiționare și marketing, respectiv 85 de
puncte pentru componenta achiziție utilaje de recoltare și de la 60 de puncte pentru înființare,
extindere, modernizare pepinieră inclusiv condiționare și marketing și scad treptat până la pragul
minim de 15 puncte pentru toate componentele.
Precizăm că, pentru prima dată, modalitatea de repartizare a fondurilor neutilizate din cadrul unei
componente către componenta sau componentele supralicitate se va face în ordinea prestabilită în
urma deciziei Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Astfel, prima opțiune pentru realocarea fondurilor neutilizate este componenta de înființare,
extindere, modernizare plantație inclusiv condiționare și marketing, cea de-a doua opțiune este
achiziția utilajelor de recoltare, iar cea de-a treia opțiune vizează componenta de înființare,
extindere, modernizare pepinieră inclusiv condiționare și marketing.
Depunerea cererilor de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole se va face online pe
www.afir.info, conform precizărilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente, începând cu data
de 9 septembrie 2022, ora 9:00. Termenul limită de primire a solicitărilor de finanțare este 12
decembrie 2022, ora 16:00.

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.