Taking too long? Close loading screen.

SITUAȚIA PIEȚEI PENTRU PRODUSELE AGRICOLE, SILVICE ȘI DE PESCUIT EVALUAREA COPA ȘI COGECA IUNIE – SEPTEMBRIE 2022

Copa – Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives 61, Rue de Trèves | B – 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74 COV(22)4030:1 – DA/ES/PGL/DDJ/TS/FF/BM/md Bruxelles, 16 septembrie 2022

SITUAȚIA PIEȚEI PENTRU PRODUSELE AGRICOLE, SILVICE ȘI DE PESCUIT EVALUAREA COPA ȘI COGECA IUNIE – SEPTEMBRIE 2022

 Această notă reprezintă o actualizare a evaluării realizate de Copa și Cogeca COV(22)2907. Acest document reprezintă compilarea, fie și incompletă, a contribuțiilor trimise de organizațiile naționale membre ale Copa și Cogeca.

Introducere

Prețurile de consum din zona euro atinseseră niveluri record în iulie cu o creștere de 8,9 %, dar în august s-a ajuns la 9,1 %, cel mai mare nivel din istorie, conform Eurostat. Prețurile la alimente la nivel mondial sunt cu aproape 8 % mai mari decât anul trecut, în ciuda unei ușoare scăderi față de luna trecută pentru aproape toate bunurile, conform Indicelui FAO al prețului la alimente, care a atins o medie de 138,0 puncte în august. Pe lângă creșterea ratei inflației, prețurile în creștere la energie, problemele de disponibilitate a îngrășămintelor va crește nivelul de dificultate cu care se confruntă agricultorii. Creșterea numărului de blocaje și a prețurilor pentru îngrășămintele minerale și pentru coproduse va avea un impact asupra organizării privitoare la practicile de gestionare a nutrienților programate pentru 2023 și, drept urmare, va pune presiune asupra randamentului și asupra calității. Situația duce la mai multe incertitudini pentru comunitatea de producători, în special pentru cei care depind mult de refrigerare pentru stocare. Stricarea alimentelor nu este o opțiune acceptabilă, întrucât securitatea și accesibilitatea alimentelor sunt esențiale în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. Agricultorii europeni vor fi nevoiți să se adapteze și să își diversifice sursele și gestionarea resurselor. Pe de altă parte, agricultorii din unele regiuni, care se ocupă cu zootehnia și culturile deopotrivă, decid să renunțe la activitatea zootehnică și extind producția de culturi, din cauza prețurilor mari la furaje și a consecințelor secetei. Agricultura europeană a fost afectată puternic de evenimente meteorologice precum seceta, care cu siguranță va avea un impact asupra recoltelor din diferite sectoare. Rapoartele preliminare sugerează o diversificare a plantelor cultivate de producătorii de animale, pentru a asigura disponibilitatea și securitatea furajelor. Printre măsurile puse în aplicare de membrii Copa[1]Cogeca pentru a face față secetei se numără în principal reducerea dimensiunii de efective, utilizarea irigațiilor sau măsurile de economisire a apei și stocarea furajelor și a furajelor uscate pentru a fi utilizate în viitor. Alți membrii au optat pentru însilozarea de urgență, creșterea importurilor, gestionarea alternativelor pentru PPP-uri sau o aplicare redusă a îngrășămintelor. Conform raportului Observatorului global privitor la secetă al JRC1[1], la începutul lui august 2022, indicatorul combinat privind seceta (CDI) a arătat că 47 % din teritoriul european era afectat de secetă. Previziunile actuale pentru porumb, soia și floarea-soarelui sunt cu 16%, 15% respectiv 12% sub media pe cinci ani. Pentru mai multe informații despre impactul secetei, a se vedea COV(22)3896.

Obiectivele Uniunii de a crea sisteme alimentare mai sănătoase și mai durabile sunt mai dificil de realizat ca niciodată. Nu putem pune Pactul verde în aplicare cu orice preț pe care să îl plătească comunitatea noastră agricolă. Factori de producție (de exemplu PPP-urile) scad sub presiunea activiștilor de mediu, în timp ce sectorul devine mai vulnerabil din cauza schimbărilor climatice și trebuie să se confrunte cu provocări precum insecte dăunătoare, boli noi și creșterea costurilor de producție, printre altele, Este extrem de important ca UE să ofere agricultorilor mai multe  instrumente și oportunități pentru a găsi alternative eficiente de protecție a culturilor și a menține viabilitatea și profitabilitatea. În plus, statele membre trebuie să ofere instrumente complementare pentru mentenanța și extinderea măsurilor de gestionare a riscurilor (ex. asigurări agricole) și să ia măsuri specifice de gestionare a apei (ex. Modernizarea sistemelor de irigații, îmbunătățirea capacității de stocare a apei etc.).

Analiză sectorială:

Fructe și legume: În iulie, stocurile de mere erau de 535 521t, adică 16,5 % de la un an la celălalt, în timp ce stocurile de pere erau de 27 735t, 27 % de la un an la altul. La începutul lui august, previziunile Prognosfruit pentru cultura pentru 2022 de mere și mere a arătat că producția de mere urma să crească cu 1 % în raport cu 2021, în timp ce cultura de pere este estimată să crească cu 20 % în raport cu recordul de anul trecut de cea mai scăzută cultură din ultimul deceniu și cu 5 % în raport cu media pe 3 ani. Seceta din Europa va afecta puternic volumele de mere și pere de anul acesta. Fructele vor cădea din copaci și dimensiunile nu vor fi la standard. Se preconizează că producția europeană de piersici și nectarine în 2022 va fi cu 15 % mai mare decât anul trecut, rămânând totuși cu 19 % mai mică decât media anilor 2016-2020. În cazul piersicilor care sunt destinate în principal industrializării, se preconizează ca producția să fie puțin peste 600 000 de tone, cu 7 % mai mică decât în 2021 și cu 21 % mai mică decât media anilor 2016-2020. Pentru fructele și legumele crescute pe câmp, seceta, restricțiile pentru irigații și valurile de căldură au dus la scăderea randamentului și a calității. Consumul de fructe și legume proaspete a scăzut cu până la 10 % în unele state membre (de exemplu BE) din cauza inflației. 

Cereale: În iulie, GL nostru a estimat că producția totală de cereale pentru UE-27 este de 277 Mt pentru recolta 2022. Adică cu 4,4 % mai puțin decât în anul de comercializare precedent (290 Mt) și 3,8 % sub media multianuală de 288 Mt. Suprafața acoperită cu grâu comun din UE-27 a fost mai degrabă stabilă, cu 21,7 milioane de hectare însămânțate. Din cauza randamentului scăzut, este așteptată o scădere a producției la 123,4 Mt, în raport cu 129,2 Mt anul trecut. Se așteaptă scăderi asemănătoare de producție pentru alte cereale, cu o scădere mai abruptă pentru grâul durum, cu 14,6 % mai puțin decât în 2021 conform previziunilor. Estimăm că producția de porumb este la 67,3 Mt, cu 3,9% mai puțin de la un an la altul (a se vedea CER(22)1202). Pe măsură ce vremea uscată persistă, DG AGRI estimează producția de porumb sub 60 Mt în august. Prețurile continuă să fie foarte volatile, dar revin la nivelurile de dinainte de război de când a fost realizat un acord privitor la culoarele de solidaritate pe 22 iulie 2022. Euro scade sub paritatea cu dolarul, ceea ce sprijină exporturile europene de grâu. 

Culturi oleaginoase: În iulie, GL anticipa o creștere la 32,1 Mt, cu 8,5 % peste anul trecut și peste media multianuală de 29,8 Mt. Producția crescută de oleaginoase în UE-27 rezultă din creșterea suprafețelor cu aproximativ 1 Mha față de sezonul precedent, iar randamentul a fost mediu (a se vedea GOL(22)1207). Recolta de floarea-soarelui se petrece în mod anticipat cu mai multe săptămâni în majoritatea regiunilor, iar randamentul este mai slab decât se preconizase. În ceea ce privește culturile proteice, producția de bob este mai mare decât de obicei în statele nordice și baltice. Pregătirea câmpurilor pentru culturile de toamnă și de iarnă, precum aplicarea efluenților proveniți de la animale și a coproduselor precum digestatul, precum și însămânțarea rapiței și a culturilor intermediare în zonele de interes ecologic, reprezintă aspecte problematice. 

Cartofi: Suprafața totală acoperită cu cartofi din UE-04 (BE, NL, FR și DE) a crescut cu 2,0 % de la un an la altul, ajungând la 507 300 ha. Unii producători de amidon și unii crescători de cartofi proaspeți își modifică producția, îndreptându-se spre cartofii tăiați pentru prăjit. Viermii sârmă sunt mai întâlniți în anii mai secetoși. Recolta de cartofi este anticipat să fie mai scăzută. Un anumit număr de producători nu va putea livra volumele contractate și, în lipsa unor clauze de forță majoră, vor fi nevoiți să cumpere volumele lipsă pentru a onora contractele. Culturile neirigate sunt stresate și creșterea este neglijabilă. Irigațiile se folosesc acolo unde sunt disponibile. 

Zahăr: Estimările de producție vor depinde de evoluția secetei și a valurilor de căldură. În septembrie, sfecla de zahăr cu rădăcini adânci rezistă la secetă. La 1 935 000 t, stocurile de final de la un an la altul pentru UE-27 sunt cu +0,6 % mai mari. Piața globală este echilibrată, cu un surplus așteptat între 1 și 4 Mt. Unele fabrici ar putea începe mai devreme decât de obicei pentru a evita penuria de gaz în timpul anului de procesare și comercializare. 

Carne de porc: Prețul mediu actual în UE este de 2,09 EUR/kg greutate în carcasă (săptămâna 34), ceea ce reprezintă o scădere de 6,1 % în raport cu luna trecută și o creștere de 43,3 % față de aceeași perioadă anul trecut. Prețul la purcei este de 52,1 €/cap. Conform calculelor noastre, prețurile ar trebui să atingă 2,3 EUR/kg până la 2,6 EUR/kg, în funcție de statul membru pentru a acoperi costurile de producție. Sectorul se află într-o criză majoră din cauza costurilor de producție și a problemelor cu sănătatea animalelor (ex. PPA), ceea ce duce la reducerea numărului de efective și de scroafe, sau agricultorii pur și simplu își încetează activitatea în unele state membre. 

Păsări și ouă: Prețul mediu actual în UE la ouă (săptămâna 34) este de 190,02 EUR/100 kg. Acesta a crescut cu 55,2% față de anul trecut. Prețul pentru carnea de pasăre este de 264,98 €/100 kg greutate carcasă, ceea ce reprezintă o creștere de 33,5 % față de anul trecut. Agricultorii se confruntă cu multe probleme când încearcă să transmită consumatorilor costurile crescute de producție (furaje, energie, ambalaje) pentru carnea de pasăre și ouă deopotrivă. Există o scădere a cererii de ouă produse fără cuști printre unii retaileri care înainte se angajaseră să le vândă. Din cauza inflației, vânzarea produselor cu costuri mari de producție, precum cele obținute din agricultură ecologică și ouăle de la păsări crescute în aer liber, este complicată și agricultorii adeseori trebuie să le vândă drept produse convenționale. Sectorul este afectat puternic de impactul accesului cu „zero tarife și zero cote” pentru produsele ucrainene care intră în UE. În iulie, ucrainenii au exportat 2 900t de ouă, și încă 2,000t în august. Pentru comparație, anul precedent, cota anuală a fost de 3 000t + 3 000t (doar ouă proaspete). La finalul lui august, cota precedentă de 90 000 t de carne de pasăre a fost și ea atinsă (după doar 4 luni), fără a lua în considerare produsele reexportate spre țări terțe. Acest lucru va avea un impact semnificativ asupra pieței și limitează posibilitățile fermierilor de a-și crește prețurile în funcție de costuri. Totodată, au putut fi observate mai multe focare de gripă aviară, în rândul păsărilor domestice și sălbatice deopotrivă, în toată UE în lunile de vară, adică în afara sezonului obișnuit. 

Carne de vită: Prețul mediu [tineret bovin/tăurași/boi] 489,8 €/100 kg, +26,1% față de anul trecut. Producția crește în medie cu 0,2 %, față de anul trecut. În ceea ce privește comerțul, exporturile au scăzut cu 10,25 % între ianuarie și iunie 2022, față de aceeași perioadă în 2021. Importurile au crescut cu 2 %. 

Ovine: Comparativ cu anul 2021, prețurile sunt mai mari pentru carnea de miel ușoară, 701 euro/100 kg (+9,3%). Mielul îngrășat se situează la 709,6 €/100kg (+8,3 %). Sacrificarea ovinelor a crescut cu 0,3 % între ianuarie și mai 2022 față de 2021. A caprinelor cu 1,9 %. Exporturile UE (pentru ianuarie-iunie) au scăzut cu -7 % în medie, în timp ce importurile au crescut cu 22 % (NZ [+16 %]; AU [+138,3 %]). Produse lactate: Prețul pentru laptele crud a crescut de luna trecută (49,4 €/100kg; +3 %). Cresc prețurile la unt și cheddar (+0,4 % și +0,5 % respectiv), dar au scăzut pentru lapte praf degresat (-0,5 %) și lapte praf integral (-1,1 %). Producția a scăzut pentru laptele crud (-0,7 %), unt (-2,6 %), lapte praf degresat (-3,8 %), și lapte praf integral (-3,2 %) față de anul trecut. În 2022, exporturile UE au scăzut pentru unt (-4%), lapte praf degresat (-19%) și lapte praf integral (-17%) și brânzeturi (-4%) față de anul trecut (perioada ianuarie-iunie). 

Vin: Temperaturile înalte au adus începutul recoltei, unele soiuri de strugure fiind culese chiar începând cu august. În ceea ce privește producția, se pare că randamentele mai scăzute sunt numitorul comun pentru majoritatea țărilor producătoare de vin. În IT, se așteaptă o ușoară scădere a producției față de 2021, iar seceta se prevede că va duce la o scădere de 10,5 % în ES. Se preconizează că temperaturile înalte vor duce la o scădere de 10 % în PT. În FR, podgoriile au fost lovite de înghețuri de primăvară, grindină, valuri de căldură și recent de secetă, iar aceasta din urmă va duce la un nivel mai mare de producție în raport cu recolta minimă istorică din 2021/22. În orice caz, recolta tot va fi sub media pe 5 ani. Recolta pe 2022/23 va fi mai mică și în AT (-2 %) și SI (-20 %). Per ansamblu, randamentul mai mic va fi parțial compensat de calitatea excelentă a vinurilor datorită absenței problemelor fitosanitare.

 

Măsline și ulei de măsline: Prețurile lunare pentru diferitele categorii de ulei de măsline au crescut semnificativ în cele trei mari țări producătoare (ES, IT și GR), față de luna respectiv anul precedent: creștere cu 4 %, 2 % și 2 % între iulie și august, respectiv creștere cu 15 %, 4 % și 12 % față de august 2021. Prețurile la ulei de măsline virgin au crescut cu 3 % și 1 % în ES și în IT, dar au scăzut cu 5 % în GR. Față de august 2021, prețurile au crescut cu 59 % în GR, apoi +18 % și 11 % în ES și IT. Exporturile de măsline pentru perioada octombrie-iunie 2021/22 au scăzut cu 50,5 % în  cantitate și cu 41,8 % în valoare față de aceleași luni din 2020/21. Scăderea exporturile este compensată de creșterea consumului uleiului de măsline (se anticipează +8,3 %) și a stocurilor de final (se anticipează +7,3 %) în 2021/22 și importuri mai scăzute (se anticipează -16,7 %). Valurile de căldură și secetele recente împiedică evoluțiile pozitive de piață, și se anticipează pierderi de randament de până la 70 % în ES, până la 40 % în FR și cel puțin 30 % în HR.

Flori și plante ornamentale: Costurile de producție (îngrășăminte, gaz, combustibili, semințe, ambalaje etc.) au crescut semnificativ în ultima perioadă, iar transmiterea costurilor suplimentare pe lanțul de aprovizionare a fost dificilă. Profitabilitatea mai multor producători este pusă sub semnul întrebării.

Furaje: Pe lângă prețurile mari la furaje, morile au dificultăți cu accesul la coproduse care sunt de obicei utilizate pentru furaje din cauză că industriile care le oferă de obicei (de exemplu fabricile de zahăr cu pulpă de sfeclă de zahăr sau berăriile cu borhot) opresc producția din cauza prețurilor mari la energie. Morile de nutrețuri se tem și că vor trebui să își reducă activitățile în timpul iernii din cauza prețurilor la energie sau că li se va cere de către autoritățile naționale să își reducă consumul energetic. 

Orez: Producția de orez a fost supusă secetei încă de la începutul sezonului. Previziunile de producție sunt foarte îngrijorătoare (IT și ES -30 %). Numeroase incertitudini pe o piață majoră a orezului ar putea face crescătorii de orez să treacă la alte culturi pe timpul iernii, iar în 2023, suprafețele dedicate orezului ar putea scădea dramatic.

Agricultură ecologică: Consecințele războiului din Ucraina (creșterea costurilor de producție, la factorii de producție și inflația) afectează puternic piața. În DE (cea mai mare piață europeană pentru agricultura ecologică), piața era stabilă în prima jumătate a lui 2022 față de 2021. Piața ouălor ecologice suferă. În unele țări, cererea de piață a scăzut cu 50 %. În plus, sectorul ecologic trebuie să se confrunte cu faptul că piața nu absoarbe costurile de producție pentru unele bunuri, ceea ce obligă agricultorii să vândă produsele la prețuri de agricultură convențională. 

Miere: Anul 2022 va fi al patrulea an la rând care aduce o recoltă slabă la nivel european. Apicultorii profesioniști sunt epuizați, întrucât producția este scăzută și prețurile de piață adeseori nu reflectă situația. Seceta din 2022 va avea consecințe grave asupra sănătății stupului și asupra capacității sale de a face față iernii.

 

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.