Taking too long? Close loading screen.

Se poate ara terenul vara, după recoltare? Da, dar APIA pune o condiție!

Arătura pe terenurile de pe care s-au recoltat culturile de toamnă este posibilă, dar numai într-un anumit procent. Fermierii care au cerut subvenții pentru campania 2023 încă se confruntă cu dificultăți privind aplicarea normelor de condiționalitate pentru schemele de plată pe suprafață. Producătorii agricoli au fost informați de către funcționarii APIA că în limita normelor pentru GAEC 6 pot ara o parte din terenul pe care l-au declarat pentru subvenții.

Conform normelor obligatorii de condiționalitate pe suprafață, fermierii fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puţin 80%   din suprafaţa arabilă a exploataţiei, așa cum prevede Ordinul nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, document care este în vigoare de la 28 februarie 2023.

Aceleași reguli se găsesc menționat și în Ghidul fermierului privind condiționalitatea, publicat pe site-ul APIA. Așadar fermierii pot alege să are restul de suprafață, adică 20 % din terenul arabil declarat la APIA. Spre exemplu dintr-o fermă de 100 de hectare, producătorii agricoli pot ara 20 de hectare.

Regulile impuse de standardul de condiționalitate GAEC 6 pentru fermieri

Ce prevede ordinul de ministru pentru respectarea standardului GAEC 6

În Ordinul nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 28 februarie 2023 sunt menționate regulile pentru standardul GAEC.

Inserăm regulile pentru fermieri, așa cum apar ele în Ordinul nr.54:

– Pentru a proteja solurile în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie), fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puţin 80% din suprafaţa arabilă a exploataţiei. Acoperirea solului se poate asigura prin: miriştea rămasă după recoltare (**), culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou-înfiinţate. În intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu excepţia timpului necesar pentru pregătirea terenului şi înfiinţarea noii culturi de cel mult 2 săptămâni.

– În cazul culturilor permanente, acoperirea minimă a solului în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie-30 septembrie) înseamnă fâşii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale pe cel puţin 50% din suprafaţa culturilor permanente din exploataţie.

(**) Dacă în perioada 15 iunie-30 septembrie cultura principală este în vegetaţie, nefiind încă recoltată, această cultură asigură acoperirea solului. Miriştea rămasă după recoltare include şi resturile vegetale existente pe terenul arabil.

Notă: Perioada cea mai sensibilă pentru sol – perioada de vară (15 iunie-30 septembrie) caracterizată prin temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitaţiilor, secetă pedologică şi atmosferică, alte fenomene meteo extreme care pot cauza uscarea excesivă a solului şi apariţia fenomenelor de eroziune, degradare şi deşertificare. Respectarea cerinţelor GAEC 6 se verifică la nivel de parcelă agricolă: https://agrointel.ro/267168/se-poate-ara-terenul-vara-dupa-recoltare-da-dar-apia-pune-o-conditie/

Prevederi GAEC 6 din Ordinul nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

Ce prevede Ghidul APIA pentru standardul de condiționalitate GAEC – 6

În Ghidul fermierului privind condiționalitatea, publicat oficial pe site-ul APIA se precizează de asemenea că fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Iată ce spun regulile APIA:

Obiectivul principal îl constituie protejarea solurilor în perioadele și în zonele cele mai sensibile.

Cerinţele obligatorii pentru fermieri sunt următoarele:

  1. Pentru a proteja solurile în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie), fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Acoperirea solului se poate asigura: prin miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate. În intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi de cel mult 2 săptămâni.

Fermierul trebuie să asigure acoperirea cu miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate pe perioada 15 iunie – 30 septembrie a cel puţin 80% din suprafaţa arabilă totală determinată în urma tuturor controalelor la nivelul întregii exploataţii, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi de cel mult 2 săptămâni.

Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie) se verifică pe toate parcelele de teren arabil ale fermei, inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 ha și pe suprafețele de teren arabil nesolicitat la plată.

Dacă în perioada 15 iunie – 30 septembrie cultura principală este în vegetație, nefiind încă recoltată, atunci aceasta asigură acoperirea solului. Miriștea rămasă după recoltare include și resturile vegetale existente pe terenul arabil.

Perioada prevăzută pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi, de cel mult 2 săptămâni, precizată atât la cerințele GAEC 6 cât și la cerințele obligatorii pentru ecoschemele PD-04 (Schema practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil) și PD-05 (Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale), va fi înscrisă în documentele de evidență a lucrărilor agricole la nivel de fermă (Registrul exploatației).

Un model recomandat pentru documentul de evidență a lucrărilor agricole este prevăzut în Anexa 2:

Anexa 2 – Registrul pe care trebuie să îl completeze producătorii agricoli în ferme

  1. În cazul culturilor permanente, acoperirea minimă a solului în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie) înseamnă fâșii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale pe cel puțin 50% din suprafața culturilor permanente din exploatație. Perioada cea mai sensibilă pentru sol: perioada de vară (15 iunie – 30 septembrie) caracterizată prin temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, secetă pedologică și atmosferică, alte fenomene meteo extreme care pot cauza uscarea excesivă a solului și apariția fenomenelor de eroziune, degradare și deșertificare.

Respectarea cerinţelor GAEC 6 se verifică la nivel de parcelă agricolă.

Post Tags :
Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.