Taking too long? Close loading screen.

Scopul proiectului    este functionalizarea unei rețele de cooperare in domeniul depozitarii fructelor si implementarea, in comun, a unui proiect de cercetare-inovare pentru obținerea de bioproduse care sa contribuie la păstrarea calității fructelor in perioada de depozitare.

Obiectivul general al proiectului   este functionalizarea unei rețele de cooperare in domeniul depozitarii fructelor pentru crearea de lanțuri valorice prin înființarea unui grup operațional în domeniul pomiculturii si implementarea, in comun, a unui proiect de cercetare-inovare pentru obținerea de bioproduse pentru protecția fructelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Înființarea și funcționalizarea grupului operațional în domeniul pomiculturii cu scopul obținerii de bioproduse care sa contribuie la păstrarea calității fructelor in perioada de depozitare.
OS2. Elaborarea, demonstrarea si transferarea tehnologiei inovative de obținere a bioproduselor si a metodologiei de aplicare a acestora.
OS3. Diseminarea si promovarea rezultatelor proiectului in cadrul grupului operațional si in afara acestuia.

 

Nr. Crt.Rezultate
1Grup operațional în domeniul pomiculturii funcționalizat cu scopul obținerii de bioproduse care sa contribuie la pastrarea calitatii fructelor in perioada de depozitare
2Formule de bioproduse
3Tehnologii inovative de obținere a bioproduselor
4Metodologii de aplicare a bioproduselor
5Evenimente de diseminare și promovare a rezultatelor proiectului
6Comunicate de presa
7Articole în reviste de specialitate
8Comunicări la conferințe internaționale
9

Prezentări la târguri și expoziții internaționale