Taking too long? Close loading screen.

Prelungirea perioadei de aplicare a clauzei suspensive pentru Programele de susţinere în sectoarele suin și avicol

În Ședința de Guvern din 28 decembrie 2023 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru  completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Prezentul act normativ vizează prelungirea perioadei de aplicare a clauzei suspensive cu maxim 6 luni sub condiția prezentării de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire.

Prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobat prin Legea nr.195/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 28 de contracte. Prin această schemă de sprijin este susținută înființarea a 49.349 locuri de cazare reproducție suine în ferme comerciale, prin intermediul cărora se va genera o producție de circa 1,25 milioane purcei anual.

Prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobat prin Legea nr.227/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 40 de contracte. Prin acest program este susținută înființarea a 8,8 milioane locuri de cazare pentru activitatea de creștere, reproducție, incubație în sectorul avicol.

În urma notificărilor transmise în perioada 15 – 20 noiembrie 2023 de către unii dintre beneficiarii celor două programe, s-a constatat că 7 beneficiari în cadrul Programului suine, reprezentând 20 % și 4 beneficiari în cadrul Programului avicol, reperezentând 10 %, din motive neimputabile acestora, nu au finalizat procedura de obținere a documentelor pentru care a fost reglementată clauza suspensivă.

Astfel, neadoptarea acestei măsuri ar putea avea drept efect nerealizarea unora dintre proiectele de investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare, în același timp, generând pierderi considerabile beneficiarilor, care au efectuat deja cheltuieli semnificative cu elaborarea documentațiilor, studiului geotehnic și de fezabilitate, lucrărilor de proiectare, achiziția/dobândirea dreptului de utilizare pentru terenurile pe care se realizează investiţia, consultanță, precum și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor.

 

https://www.madr.ro/comunicare/8683-prelungirea-perioadei-de-aplicare-a-clauzei-suspensive-pentru-programele-de-sustinere-in-sectoarele-suin-si-avicol.html

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.