Taking too long? Close loading screen.

Planurile strategice PAC

PAC 2023-27 urmează o abordare bazată pe performanță și pe rezultate, construită în jurul a zece obiective, care definesc planurile strategice PAC ale țărilor UE. Acestea combină intervenții specifice care răspund unor nevoi specifice și îndeplinesc obiectivele de la nivelul UE.

 

ndeplinirea obiectivelor PAC 2023-27

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de reformă a politicii agricole comune (PAC) în 2018, introducând un nou mod de lucru pentru modernizarea și simplificarea politicii UE în domeniul agriculturii. În urma unor negocieri ample între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord, iar PAC 2023-27 a fost adoptată în mod oficial la 2 decembrie 2021. Acesta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Noua abordare a PAC bazată pe performanță și pe rezultate este mai flexibilă și ia în considerare condițiile și nevoile locale, sporind în același timp ambițiile UE în ceea ce privește sustenabilitatea. Acesta este construit în jurul a zece obiective, care reprezintă, de asemenea, baza pe care țările UE își elaborează planurile strategice PAC.

Rolul planurilor strategice PAC

Țările UE pun în aplicare PAC 2023-27 cu un plan strategic PAC la nivel național. Fiecare plan combină o gamă largă de intervenții specifice care răspund nevoilor specifice ale țării UE respective și oferă rezultate tangibile în raport cu obiectivele de la nivelul UE, contribuind în același timp la ambițiile Pactului verde european.

Țărilor UE li s-a solicitat să realizeze o evaluare aprofundată a ceea ce trebuie făcut, pe baza unei analize a punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor (SWOT) a teritoriului lor și a sectorului agroalimentar. Acestora li s-a acordat până la 31 decembrie 2021 să își prezinte planurile strategice PAC. Ulterior, Comisia a avut la dispoziție șase luni pentru a aproba planurile înainte de punerea lor în aplicare, în ianuarie 2023. Procesul de aprobare s-a bazat pe criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/2115 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de țările UE în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC).

Comisia a evaluat dacă planurile strategice PAC ale țărilor UE contribuie la legislația și angajamentele UE în materie de climă și mediu și sunt coerente cu acestea, inclusiv cu cele prevăzute în Strategia „De la fermă la consumator și în Strategia privind biodiversitatea.

Comisia a sprijinit țările UE pe parcursul întregului proces de pregătire a planului lor strategic PAC, astfel încât:

  • Țările UE profită pe deplin de PAC 2023-27 și de instrumentele sale de sprijinire a fermierilor lor în tranziția către o durabilitate sporită a sistemelor noastre alimentare.
  • Fiecare plan strategic PAC include o strategie de intervenție care explică modul în care fiecare țară din UE va utiliza instrumentele PAC pentru a atinge obiectivele PAC, în conformitate cu ambițiile Pactului verde.

Informații conexe

Analiza obiectivelor de politică

Planuri strategice PAC aprobate

La 31 august 2022, primele planuri strategice PAC ale țărilor UE au fost aprobate în mod oficial de către Comisie. Planurile au fost propunerile actualizate sau revizuite prezentate de aceste țări ale UE, în urma observațiilor formulate de Comisie cu privire la propunerile inițiale care au fost făcute la începutul anului 2022. Fiecare dintre planuri a fost aprobat printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei, inclusiv o anexă financiară.

Comisia a pregătit o serie de prezentări generale ale planurilor strategice PAC individuale în urma aprobării lor oficiale. Aceste documente prezintă unele dintre principalele caracteristici ale fiecărui plan strategic PAC aprobat, inclusiv:

  • o imagine a situației agriculturii din țară;
  • obiectivele planului strategic PAC în ceea ce privește sustenabilitatea economică, de mediu și socială;
  • schimbul de cunoștințe, inovarea și digitalizarea;
  • date financiare referitoare la alocarea fondurilor.

Recomandări privind planurile strategice PAC

Comisia a furnizat fiecărei țări din UE recomandări personalizate, însoțite de o comunicare. Scopul acestor recomandări a fost de a contribui la elaborarea planurilor strategice naționale PAC prin identificarea domeniilor-cheie asupra cărora ar trebui să se concentreze fiecare țară a UE.

Pe baza unei analize a sectorului lor agricol și a zonelor rurale, recomandările urmăresc să asigure:

  • Realizarea celor zece obiective specifice ale PAC, care vizează provocările de mediu, sociale și economice, precum și un obiectiv transversal privind cunoașterea și inovarea.
  • Contribuția la ambițiile Pactului verde și, mai precis, șase obiective ale strategiei „De la fermă la consumator” și „Biodiversitate”. Acestea sunt obiective cuantificate la nivelul UE privind utilizarea și riscul pesticidelor, vânzările de antimicrobiene, pierderea nutrienților, suprafața care face obiectul agriculturii ecologice, caracteristicile peisajului de mare diversitate și accesul la internetul rapid în bandă largă. Comisia a solicitat țărilor UE să stabilească valori naționale specifice pentru aceste obiective și să își alinieze planurile strategice PAC la acestea.

Alinierea la Pactul verde european

În mai 2020, un raport al Comisiei a examinat contribuția potențială a propunerii de reformă a PAC la angajamentele UE în materie de mediu, climă și protecție a biodiversității, astfel cum se prevede în Pactul verde european. Raportul a identificat, de asemenea, măsurile necesare pentru ca PAC 2023-27 să devină pe deplin compatibilă cu Pactul verde și cu strategiile sale, cum ar fi Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia privind biodiversitatea.

Aceasta include furnizarea de recomandări ale Comisiei, în cadrul dialogului structurat dintre Comisie și țările UE pentru a sprijini elaborarea de planuri strategice PAC care contribuie la tranziția prevăzută în Pactul verde.

 

https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_ro?etrans=ro

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.