Taking too long? Close loading screen.

Participarea ministrului Petre Daea la Consiliul AGRIFISH

1.Participarea ministrului Petre Daea la Consiliul AGRIFISH

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, va participa în perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care va avea loc la Bruxelles.

În marja Consiliului, ministrul Petre DAEA va avea o întâlnire bilaterală cu Janusz WOJCIECHOWSKI, comisar european pentru agricultură, în cadrul căreia vor fi discutate teme de interes major pentru fermieri.  

Principalele teme de discuție din cadrul reuniunii Consiliului AgriFish fixate de Președinția cehă vizează securitatea alimentară și accesibilitatea prețurilor alimentelor, precum și gestionarea stocurilor de pește ale UE.

În contextul asigurării securității alimentare, țările UE coordonează acțiuni menite să sprijine populația să facă față creșterii prețurilor și să ofere ajutor persoanelor vulnerabile.

Oficialii europeni vor sublinia necesitatea ca statele UE să depună eforturi susținute în direcția unor sisteme alimentare durabile la nivel mondial, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra rezilienței țărilor în fața crizelor precum cea actuală.

În cadrul dezbaterilor, vor fi menționate beneficiile PAC pentru sprijinirea producției agroalimentare a UE și sprijinul oferit fermierilor, precum:

– plăți în avans pentru abordarea provocărilor legate de fluxul de numerar
– derogări temporare de la unele cerințe ale PAC
– un cadru pentru situații de criză menit să ofere sprijin suplimentar

Liderii statelor membre vor fi asigurați de faptul că țările UE nu sunt expuse riscului de penurie de alimente, în ciuda provocărilor generate de război și a schimbărilor climatice, sistemul alimentar al UE rămânând unul solid și fiabil.

De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene vor expune principala preocupare în UE referitoare la accesibilitatea prețurilor, în special în ceea ce privește grupurile cu venituri mici și vulnerabile, care sunt cele mai afectate.

  1. Ministrul agriculturii, Petre DAEA, încurajează crescătorii de animale să continue această îndeletnicire care face parte din tradiția poporului român.

Pentru menținerea unui șeptel de animale care să valorifice resursele naturale de care dispunem, Guvernul a venit în sprijinul crescătorilor de animale cu subvenții consistente, acordate la timp. Iar acum, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor din sectorul zootehnic, la solicitarea MADR, Comisia Europeană a aprobat, în premieră, avansul în procent de 70%, începând cu data de 16 octombrie, astfel încât crescătorii de animale să facă față condițiilor vitrege, ca urmare a secetei, dar nu numai. Astfel, Guvernul a alocat suma de 185.483.810 euro, în ședința de săptămâna trecută, pentru crescătorii de animale pentru anul de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Din plafonul total pentru specia bovine (bivolițe de lapte, taurine de carne și vaci de lapte) vor fi alocați 114.129.810 euro.

Astăzi, la Bruxelles, în Consiliul de miniștri, România, prin vocea ministrului agriculturii, a susținut și va susține interesele fermierilor români, a crescătorilor de animale,  de taurine și de vaci de lapte, care trebuie sa fie în centrul politicilor agricole din țara noastră sprijinite din fonduri europene, dar și din bugetul național.

Momentul dificil pe care îl traversează zootehnia poate fi depășit prin susținerea vacilor cu lapte, prin sprijinul cuplat (300 euro/cap de animal), prin ANT (105 euro/cap de animal), măsuri de bunăstare (100 euro/cap de animal),  care se vor acorda în perioada următoare prin PNS.  Acest subiect a fost abordat astăzi, în cadrul întrevederii pe care ministrul Petre DAEA a avut-o cu Janusz WOJCIECHOWSKI, comisarul european pe probleme de agricultură.

Vaca de lapte constituie principala noastră sursă de lapte. Drumul spre abator este deschis și necesar pentru efectivele reformă, care și-au încheiat perioada de producție și reproducție, nu pentru animalele aflate în plină producție. Mecanismele de sprijin și sumele prevăzute în PNS, pentru perioada care urmează, susțin creșterea efectivelor de vaci de lapte pentru menținerea pe piață a celui mai valoros aliment. Să fim încrezători în posibilitățile noastre și să acționăm împreună pentru dezvoltarea acestui sector!”, a afirmat Petre DAEA, ministrul agriculturii.

S-au realizat multe și importante obiective de investiții în acest domeniu cu stricte conditii de biosecuritate,  procesul de ameliorare ne-a adus la cel mai ridicat nivel de performanță  comparabil cu cele mai bune rezultate existente în UE.

Interpretările momentului nu trebuie să ne abată de la drumul performanței și al eficienței pe care trebuie să-l continuăm pentru binele fermierilor și al consumatorilor români.

  1. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, a participat în data de 26 septembrie 2022 la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles.

În cadrul reuniunii ministrul Petre DAEA a avut intervenții pe următoarele teme:

I.Participarea ministrului Petre Daea la Consiliul AGRIFISH

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, va participa în perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care va avea loc la Bruxelles.

În marja Consiliului, ministrul Petre DAEA va avea o întâlnire bilaterală cu Janusz WOJCIECHOWSKI, comisar european pentru agricultură, în cadrul căreia vor fi discutate teme de interes major pentru fermieri.  

Principalele teme de discuție din cadrul reuniunii Consiliului AgriFish fixate de Președinția cehă vizează securitatea alimentară și accesibilitatea prețurilor alimentelor, precum și gestionarea stocurilor de pește ale UE.

În contextul asigurării securității alimentare, țările UE coordonează acțiuni menite să sprijine populația să facă față creșterii prețurilor și să ofere ajutor persoanelor vulnerabile.

Oficialii europeni vor sublinia necesitatea ca statele UE să depună eforturi susținute în direcția unor sisteme alimentare durabile la nivel mondial, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra rezilienței țărilor în fața crizelor precum cea actuală.

În cadrul dezbaterilor, vor fi menționate beneficiile PAC pentru sprijinirea producției agroalimentare a UE și sprijinul oferit fermierilor, precum:

– plăți în avans pentru abordarea provocărilor legate de fluxul de numerar
– derogări temporare de la unele cerințe ale PAC
– un cadru pentru situații de criză menit să ofere sprijin suplimentar

Liderii statelor membre vor fi asigurați de faptul că țările UE nu sunt expuse riscului de penurie de alimente, în ciuda provocărilor generate de război și a schimbărilor climatice, sistemul alimentar al UE rămânând unul solid și fiabil.

De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene vor expune principala preocupare în UE referitoare la accesibilitatea prețurilor, în special în ceea ce privește grupurile cu venituri mici și vulnerabile, care sunt cele mai afectate.

  1. Ministrul agriculturii, Petre DAEA, încurajează crescătorii de animale să continue această îndeletnicire care face parte din tradiția poporului român.

Pentru menținerea unui șeptel de animale care să valorifice resursele naturale de care dispunem, Guvernul a venit în sprijinul crescătorilor de animale cu subvenții consistente, acordate la timp. Iar acum, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor din sectorul zootehnic, la solicitarea MADR, Comisia Europeană a aprobat, în premieră, avansul în procent de 70%, începând cu data de 16 octombrie, astfel încât crescătorii de animale să facă față condițiilor vitrege, ca urmare a secetei, dar nu numai. Astfel, Guvernul a alocat suma de 185.483.810 euro, în ședința de săptămâna trecută, pentru crescătorii de animale pentru anul de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Din plafonul total pentru specia bovine (bivolițe de lapte, taurine de carne și vaci de lapte) vor fi alocați 114.129.810 euro.

Astăzi, la Bruxelles, în Consiliul de miniștri, România, prin vocea ministrului agriculturii, a susținut și va susține interesele fermierilor români, a crescătorilor de animale,  de taurine și de vaci de lapte, care trebuie sa fie în centrul politicilor agricole din țara noastră sprijinite din fonduri europene, dar și din bugetul național.

Momentul dificil pe care îl traversează zootehnia poate fi depășit prin susținerea vacilor cu lapte, prin sprijinul cuplat (300 euro/cap de animal), prin ANT (105 euro/cap de animal), măsuri de bunăstare (100 euro/cap de animal),  care se vor acorda în perioada următoare prin PNS.  Acest subiect a fost abordat astăzi, în cadrul întrevederii pe care ministrul Petre DAEA a avut-o cu Janusz WOJCIECHOWSKI, comisarul european pe probleme de agricultură.

Vaca de lapte constituie principala noastră sursă de lapte. Drumul spre abator este deschis și necesar pentru efectivele reformă, care și-au încheiat perioada de producție și reproducție, nu pentru animalele aflate în plină producție. Mecanismele de sprijin și sumele prevăzute în PNS, pentru perioada care urmează, susțin creșterea efectivelor de vaci de lapte pentru menținerea pe piață a celui mai valoros aliment. Să fim încrezători în posibilitățile noastre și să acționăm împreună pentru dezvoltarea acestui sector!”, a afirmat Petre DAEA, ministrul agriculturii.

S-au realizat multe și importante obiective de investiții în acest domeniu cu stricte conditii de biosecuritate,  procesul de ameliorare ne-a adus la cel mai ridicat nivel de performanță  comparabil cu cele mai bune rezultate existente în UE.

Interpretările momentului nu trebuie să ne abată de la drumul performanței și al eficienței pe care trebuie să-l continuăm pentru binele fermierilor și al consumatorilor români.

  1. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, a participat în data de 26 septembrie 2022 la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles.

În cadrul reuniunii ministrul Petre DAEA a avut intervenții pe următoarele teme:

         I. Aspecte agricole legate de revizuirea Directivei privind emisiile industriale

Domnule Președinte,
Domnule Comisar,
Stimați Colegi,

România are mari rezerve privind introducerea bovinelor și reducerea drastică a unui prag atât de scăzut la 150 UVM pentru fermele de animale în vederea reducerii emisiilor de metan și amoniac.
Considerăm că nu s-a ținut seama de specificitatea fermelor ecologice tradiționale, de tip extensiv, precum și de tipul de agricultură specific.
În România încărcătura de animale pe unitate de suprafață este sub media europeană. Prin urmare, emisiile sunt scăzute.
Propunerea de reducere a emisiilor industriale va impune poveri financiare și administrative determinând scăderea numărului de animale din țările membre, implicit scăderea ofertei pe piață care va fi compensată de țările terțe ce nu au aceste standarde de mediu.

Revizuirea Directivei va afecta profund toate fermele și în mod deosebit fermele mici și mijlocii. Costurile impuse determinate de revizuirea Directivei sunt mult mai ridicate și mai complexe decât cele prezentate, ceea ce ar însemna surse suplimentare de finanțare pentru a
susține fermierii în vederea realizării acestui obiectiv.

Deci, România nu este de acord cu o reducere atât de drastică și consideră că este necesară reanalizarea pragului.

   II: Creșterea populațiilor de carnivore în Europa

După cum se știe, România a mai adus în atenția Consiliului și Comisiei problema prejudiciului provocat de carnivorele mari, în mod deosebit de urși unde exemplarele existente pe teritoriul României reprezintă aproximativ 50% din populația europeană de urși.
Această realitate impune schimbări esențiale privind Directiva Habitat care trebuie să aibă în vedere starea de fapt pentru a se interveni cu modificări esențiale în vederea protejării crescătorilor de animale din țările noastre.

Nu putem sta pasivi! Nu putem sta legați de unele prevederi ale directivei în condițiile în care înregistrăm multe pagube materiale și chiar de vieți omenești.

Trebuie să punem în aplicare măsurile cele mai adecvate, în fiecare context regional, care să asigure controlul numărului carnivorelor mari astfel încât să se păstreze un echilibru rațional între populația de carnivore mari, efectivele de animale și activitățile economice din zonele rurale a întregului ecosistem.

În cei 30 de ani de existență a Directivei s-au înregistrat numeroase schimbări, efectivele de carnivore mari au crescut enorm și este nevoie de a regândi prevederile europene în materie.

În această logică se înscrie și demersul nostru comun!

   III.Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor

Domnule Președinte,
România, prin demersurile anterioare comune cu alte state membre, a marcat opoziția față de asumarea unor ținte obligatorii de reducere a pesticidelor în lipsa unor date solide despre reziliența sectorului.

În condițiile insuficientei fundamentări a țintelor de reducere a utilizării pesticidelor și în lipsa unor soluții viabile de menținere a producției agricole la un nivel al randamentului care să permită realizarea unei profitabilități minime a activităților agricole a fermierilor europeni, nu suntem în măsură să acceptăm propunerea de regulament în forma prezentată,

România fiind țara cu cel mai redus consum de pesticide din Uniunea Europeană.
Scopul este de a avea o bază științifică solidă pentru discuții și o legislație aplicabilă, care să țină cont de toate aspectele unei piețe complexe, care se confruntă cu tot mai multe provocări.
Preocupările de mediu și de sănătate sunt legitime, dar să nu se piardă din vedere securitatea alimentară, obiectiv primordial al PAC, astfel încât obiectivul de reducere a pesticidelor să nu ducă la scăderea producției europene.

În contextul multiplelor provocări actuale ale sectorului agricol, raționamentul matematic nu poate fi răspunsul la problemele agriculturii. De aceea este necesar să oferim fermierilor alternative care să le devanseze pe cele administrative.

Să fim atenți să nu îi pierdem pe fermieri că fără ei hrană nu putem avea!

 

4. ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE CONȘTIENTIZARE ASUPRA RISIPEI ȘI DEȘEURILOR ALIMENTARE


Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, va participa joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 10:00, la un eveniment de gastronomie sustenabilă, dedicat celebrării Zilei Internaționale de Conștientizare Asupra Risipei și Deșeurilor Alimentare.

Manifestarea, organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”- Cod SIPOCA/SMIS2014+: 589/126983, va avea loc la sediul instituției din Bdul. Carol I nr. 2-4, București.

Vor fi formate șase echipe a câte cinci elevi, fiecare echipă reprezentând una dintre unitățile de învățământ participante: Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria”, Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Școala Gimnazială Barbu Delavrancea, Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Colegiul Economic „Viilor”. Sub coordonarea unor bucătari profesioniști, fiecare grup de elevi va primi un coș cu ingrediente proaspete: legume, carne (pește, pui, vită, porc), ierburi aromatice, condimente și alte produse necesare pregătirii unor feluri de mâncare, toate provenite din producția autohtonă. Din produsele pe care le vor găsi în coș, elevii vor crea preparate, fără să irosească materia primă.

La finalul evenimentului, elevilor li se vor explica importanța conservării mediului înconjurător, respectul față de materiile prime folosite, necesitatea orientării către „construirea” unor meniuri echilibrate și a unui consum responsabil. De asemenea, elevilor le vor fi înmânate diplome de participare și vor fi degustate preparatele realizate de aceștia.

Evenimentul își propune conștientizarea asupra importanței valorificării eficiente a resurselor, a rolului definitoriu al măsurilor de educație, în contextul prevenirii și diminuării risipei alimentare.

Detalii despre proiect:

Titlul proiectului: Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”- Cod SIPOCA/SMIS2014+: 589/126983

Obiectivul proiectului este de a întări capacitatea MADR de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și de a implementa unele măsuri de simplificare pentru cetățeni.

 

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.