Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați