Taking too long? Close loading screen.

Cursuri obligatorii de instruire pentru fermieri! Fără ele nu primesc bani!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță calendarul cursurilor de instruire pentru fermierii și crescătorii de animale beneficiari ai măsurilor M.10 „Agro-mediu și climă” şi M.11 „Agricultură ecologică”, din PNDR 2014-2020.

Fermierii și crescătorii de animale beneficiari ai măsurilor M.10 „Agro-mediu și climă” şi M.11 „Agricultură ecologică”, din PNDR 2014-2020, au obligația să demonstreze că dețin cunostințele şi informaţiile relevante (au urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanţă) pentru implementarea angajamentelor.

Potrivit reprezentanților MADR, aceste cunoștințe trebuie să acopere cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor unice de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

În acest sens, în perioada iulie-decembrie 2023, Direcţiile pentru agricultură judeţene (DAJ) şi Agenţia Naţională a Zonei Montane continuă să organizeze cursuri de instruire adresate beneficiarilor M.10 şi M.11.

Calendarul cursurilor organizate de Direcţiile pentru agricultură judeţene, atât cu prezenţa fizică a participanţilor, cât şi online, poate fi consultat aici.

De asemenea, Agenţia Naţională a Zonei Montane organizează, la sediul instituţiei şi în teritoriul montan, cursuri gratuite, în format fizic, online sau hibrid, pe parcursul a 3 zile, având o durată de 8 ore zilnic. Organizarea grupelor şi planificarea perioadelor în care se desfăşoară aceste cursuri se face în urma solicitărilor primite din partea solicitanţilor, iar aceste informaţii sunt publicate pe site-ul azm.gov.ro – secţiunea „Cursuri de formare profesională”:

– pentru M.10 – https://azm.gov.ro/agentia-nationala-a-zonei-montane-organizeaza-cursuride-formare-profesionala-destinate-beneficiarilor-masurii-10-agro-mediu-si-clima-dincadrul-pndr-2014-2020/,

– pentru M.11 – https://azm.gov.ro/agentia-nationala-a-zonei-montane-organizeaza-cursuride-f armare-prof esionala-desti nate-beneficiarilor-masurii-11-agricul tura-ecologica-dincad rul-pndr-2014-2020/.

Înscrierile se fac la sediul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din Strada Runc, nr. 23, Vatra Dornei, judeţul Suceava sau la telefon: 0230/375.036, persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII, maria.ciocan@azm.gov.ro.

Reamintim că fermierii și crescătorii de animale beneficiari ai măsurilor M.10 „Agro-mediu și climă” şi M.11 „Agricultură ecologică” au obligația să depună documentul care demonstrează că deţin cunoştinţele şi informaţiile relevante (a urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanţă) pentru implementarea angajamentelor, după cum urmează:

– înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafeţe mai mari de 300 ha sau, în cazul pachetului 8 (P8), pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM;

– înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafeţe de până la 300 ha sau, în cazul P8, pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM;

– înainte de efectuarea primei plăţi către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafeţe mai mari de 300 ha;

– înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafeţe de până la 300 ha.

Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deţinerea cunoştinţelor şi informaţiilor necesare în raport cu pragul de suprafaţă prevăzut de fişa M.10, suprafaţa angajată se calculează la nivel de pachet/ sub-pachet/ variantă. Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a plată” şi „cea de-a III-a plată” menţionate în fişele tehnice ale M.10 şi/sau M.11 se raportează la prima plată efectuată către beneficiar (plata în avans sau plata regulară). În cazul angajamentelor deschise în cadrul sM11.2 care urmează angajamentelor deschise în cadrul sM11.1 după finalizarea perioadei de conversie, termenul de depunere a documentului justificativ se calculează ţinând cont de anul de deschidere a angajamentului sM11.1, sintagma „cea de-a doua plată” raportându-se la primul an de angajament în cadrul sM11.1.

Prin urmare, în anul 2023, dovada deţinerii competenţelor sau a obţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare implementării angajamentelor M.11 se prezintă la APIA până la 10 octombrie 2023, inclusiv. De asemenea, documentele se depun până la această dată dacă nu au fost depuse în termenul reglementat, pentru a se evita aplicarea sancţiunilor pentru neconformitate repetată/intenţionată.

 

 

Articolul complet: Cursuri obligatorii de instruire pentru fermieri! Fără ele nu primesc bani!

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.