Taking too long? Close loading screen.

Anunț foarte important pentru fermierii crescători de porcine.

In data de 18.08.2022 a fost publicat in monitorul oficial următorul act normativ.


Ordinul
nr. 239/2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 420/2019


Principalele modificări sunt:

Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. În cazul depășirii valorii eligibile a proiectului, diferența se acoperă de către beneficiar, din surse proprii.

Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproducție, calculată potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 5.470 euro/loc, exclusiv T.V.A., și include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7

Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în program, prevăzută la art. 9 din Legea nr. 195/2018, este data de 15 septembrie 2022 inclusiv.”

In cazul în care, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înscriere și data depunerii cererii de finanțare, intervin modificări ale datelor din cererea de înscriere și a documentelor anexate la cererea de înscriere în program, beneficiarii au obligația să le notifice la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectivele modificări, fără a depăși data depunerii cererii de finanțare. În această situație, funcționarii publici din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, cu atribuții în gestionarea schemei de ajutor de stat, eliberează o nouă dovadă și o nouă fișă de date, dacă este cazul.

În vederea acordării ajutorului de stat pentru realizarea investiției, beneficiarii care solicită acordarea acestuia în tranșe conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 depun la DAJ cererile de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea sprijinului financiar conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 195/2018, acesta va solicita unității trezoreriei statului în raza căreia este înregistrat fiscal deschiderea unui cont de disponibil conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care va putea efectua numai operațiunile prevăzute la art. 12 alin. (5) din Legea nr. 195/2018.

Pentru utilizarea sumelor existente în contul de disponibil, beneficiarii prevăzuți la alin. (2) depun la DAJ extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților aferente contribuției proprii a beneficiarului, iar derularea operațiunilor de rambursare se efectuează după verificarea dosarului cererii de rambursare, care conține cererea de rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, și documentele justificative și autorizării plății. DAJ notifică beneficiarul asupra valorii cheltuielilor eligibile, reprezentând valoarea ajutorului de stat, în vederea efectuării tragerilor din contul de disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitatea teritorială a trezoreriei statului, iar o copie a notificării transmise beneficiarului se transmite unității teritoriale a trezoreriei statulu

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.