Asociaţia Fermierilor din România implementează in perioada 2021-2023 proiectul cu titlul:
                     “BIOPRODUSE INOVATIVE PENTRU PROTECȚIA FRUCTELOR LA DEPOZITARE”

Asociaţia Fermierilor din România

Asociația Fermierilor din România (AFR) a fost înființată în anul 1996, ca organizație non-guvernamentală care sprijină interesele agricultorilor din România, în relațiile cu administrațiile publice locale, instituțiile naționale și internaționale și alte organizații.

AFR este membru fondator al Federației Naționale „PRO AGRO”, membru fondator în OIPA „Cereale, Plante oleaginoase și Produse Derivate”, membru în OIPA Prodcom „Legume -Fructe”.

De asemnea, AFR este membru în Consiliul de Dialog Social al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și în Consiliul Științific al Cercetării Agricole Românești. AFR este membru în Consiliul consultativ al ANSVSA, în Consiliul de Conducere al ASRO (Asociația de Standardizare Româna), în CNGSC (Consiliul Național de Gradare al Semințelor de Consum) și este inițiatoarea Fundației «Știința pentru toți» cu participarea producătorilor agricoli, procesatorilor și comercianților de produse agricole.

AFR a facut parte din Comitetul Consultativ Tematic pentru Planul Național Strategic (PNS 2021-2027), derulat de către MADR, participând activ la consultările cu privire la analiza SWOT și identificarea nevoilor pentru elaborarea PNS.

Din anul 2020, AFR este participant în cadrul grupurilor de lucru COPA-COGECA, promovând interesele fermierilor din România la nivel european.

Astfel, expertiza AFR cuprinde atât domeniul consultării cu fermierii si derularii acțiunilor de formare adresate acestora, cât și cele ale cercetării adresate agriculturii și dezvoltării rurale și ale elaborării documentelor programatice și monitorizării implementării politicilor publice în sectorul agroalimentar.

Activități cheie:

Asociația Fermierilor din România (AFR) a realizat și dezvoltă contacte și relații de colaborare între membrii săi cu agenți economici din țară și străinătate, schimburi de experiență, vizite de documentare. AFR a derulat și derulează cursuri pentru calificare/recalificare, fiind furnizor de formare profesională și evaluator certificat a competențelor profesionale pentru diferite ocupații specifice sectorului agricol: tractorist (nc 8331.1.1), lucrător în cultura plantelor (nc 6121.1.1), lucrător în creșterea animalelor (nc 6111.1.1).

AFR deține o rețea extinsă de membri (fermieri) cât și membri onorifici, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic (profesori universitari și cercetători).

AFR, derulează, în prezent, trei proiecte de transfer de cunoștințe, care operează pe întreg teritoriul României, pentru instruirea fermierilor în vederea aplicării corecte a Codului de Bune Practici Agricole. Pentru implementarea acestor proiecte, AFR dispune de o rețea teritorială compusă din 20 de facilitatori, care au organizat până în prezent peste 300 de întâlniri, la care au participat aproximativ 7.000 de fermieri.

AFR protejează interesele și drepturile fermierilor în raport cu organismele de stat, întărește și dezvoltă proprietatea acestora, crește calitatea producției vegetale și animale și ajută fermierii în valorificarea superioară a producției pe o piață competitivă. AFR dezvoltă relații de cooperare cu agenții economici, pentru a asigura schimbul de experiență, organizează târguri, expoziții, competiții în domeniul agricol și asigură pregătirea profesională a membrilor săi.

Ştiri

Ştiri oferite de către AFR