logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Egalitatea de şanse

 

Egalitatea de şanse

 

Proiectul asigură tratamentul egal între femei şi bărbaţi. Datele statistice cu referire la populaţia ocupată în agricultură arată că 45% sunt bărbaţi, şi 55% sunt femei. Femeile reprezintă mai mult de 50% din populaţia ocupată în agricultură, dar mai puţine dintre acestea au statutul de angajat. Multe femei au statul de lucrător familial neremunerat. În proiectul de faţă, grupul ţintă este format din 45% bărbaţi şi 55% femei. Structura este corespunzătoare, pentru că în organizaţiile din domeniul creşterii animalelor incluse în proiect, mulţi angajaţi sunt femei.

 

Prin proiect nu se realizează nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică, orientare sexuală, limita de vârstă, handicap, limbă, religie, categorie socială, convingeri sau orice alt criteriu.

 

Proiectul nu are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de Lege în domeniul educaţional, economic, social şi cultural, sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

 

Principiul privind egalitatea şanselor este integrat în elaborarea proiectului şi se va regăsi în implementarea acestuia începând cu echipa de management componenta grupului ţintă şi continuând în activităţile derulate pe tot parcursul proiectului.

 

Proiectul nu conţine preferinţe de vârstă. Cei care sunt mai în vârstă şi care au deja competenţe obţinute în sistemul de producţie de dinainte de 1989, au serioase probleme cu noile tehnologii din agricultură. Ei nu au fost antrenaţi în formare continuă şi nu ştiu să lucreze decât cu utilaje şi echipamente vechi, uzate fizic şi moral. Proiectul va permite acestor persoane să dobândească noi competenţe şi să solicite să fie evaluaţi.

 

Acţiunile de informare şi promovare a proiectului, (publicitate radio TV, publicitate mass-media, distribuirea directă de materiale informative de promovare) vor avea ca scop informarea tuturor categoriilor de potenţiali beneficiari din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru şi Vest, astfel încât un număr cât mai mare de angajaţi din agricultură să aibă acces şi să poată participa la activităţile proiectului.

 

Proiectul va promova valorificarea diversităţii culturale, etnice şi a diferenţelor de gen, vârstă, etc., acestea constituind premise pentru dezvoltarea societăţii şi totodată asigurând un cadru stabil al relaţiilor sociale bazate pe valori ca toleranţa şi egalitatea.

 

Pagina 10 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

10.jpg

Cine este on-line

Avem 5 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"