logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Sustenabilitatea proiectului

 

Sustenabilitatea proiectului

 

- Solicitantul împreună cu Centrul de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale care funcţionează în cadrul partenerului 1 vor fi pilonii principali care vor asigura pe viitor sustenabilitatea proiectului

 

Aceştia vor continua acţiunile de evaluare şi certificare a angajaţilor din filialele solicitantului care nu au fost implicate în acest proiect.

 

Solicitantul va constitui în structura sa de organizare un compartiment specializat pe calificări de viitor în agricultură.

Implementarea acestui proiect va face ca parteneriatul creat să capete experienţă în domeniul formării şi calificării profesionale. În acest context se va asigura sustenabilitatea şi prin elaborarea altor propuneri de proiecte finanţate din surse UE. Strategia solicitantului este ca în fiecare an filialele sale să fie implicat în cel puţin două proiecte de formare profesională;

Solicitantul va contacta Autoritatea Naţională a Calificărilor pentru a-i prezenta rezultatele proiectului, în principal rezultatele studiului prin care se identifică ocupaţiile noi care au apărut în sectorul vegetal şi animal. Se va solicita sprijin pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor cu noi calificări pentru ocupaţiile de perspectivă identificate prin proiect.

Solicitantul şi partenerii vor încheia cu principalele reviste agricole (Profitul Agricol, Fermierul, Ferma, Viaţa Satului, AgriPlus, Agroterra ş.a.) convenţii de colaborare prin care să se promoveze rezultatele proiectului şi să se aloce spaţii editoriale semnificative problematicii dezvoltării resurselor umane pentru agricultură, în principal articole cu privire la formarea profesională a adulţilor.

- Solicitantul, ca reprezentant important al agricultorilor, va conştientiza/informa conducerile agenţilor economici din agricultură să prevadă în bugetele de venituri şi cheltuieli sume corespunzătoare pentru formarea profesională a angajaţilor. Se vor explica agenţilor economici, efectele formării profesionale şi li se va acorda sprijin pe baza experienţei dobândite prin proiect, pentru calificarea personalului prin validarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.

- Metodologia de validare a competenţelor aplicată în proiect este clară, precisă şi relativ uşor de adaptat pentru alte structuri ale producătorilor agricoli. De altfel, întregul proiect poate fi aplicat la nivelul a cel puţin 4 structuri de organizare a producătorilor agricoli: Liga Agricultorilor Privatizaţi din România; Uniunea Naţională a Producătorilor Agricoli din România; Federala Asociaţiilor Producătorilor din România; Federaţia Agrostar. Toate aceste structuri au arie naţională şi cuprind un număr foarte mare de persoane care au nevoie să obţină calificări pentru ocupaţii agricole.

 

Solicitantul îşi propune ca în cadrul întâlnirilor pe care le are cu reprezentanţii acestor organizaţii în cadrul Comisiei de Dialog Social să explice rezultatele proiectului şi să le acorde sprijin pentru elaborarea şi implementarea unor proiecte similare care să preia experienţa acestui proiect şi să multiplice rezultatele obţinute.

 

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va putea integra această metodologie de evaluare, certificare şi validare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale în cadrul programelor de FPC derulate în cadrul Măsurii 1.1. Formare profesională şi acţiuni de informare din cadrul Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

 

Pagina 9 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

7.jpg

Cine este on-line

Avem 8 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"