logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Metodologia de implementare

 

Metodologia de implementare

 

Campania de publicitate a proiectului va conţine publicitate mass-media, elaborarea şi distribuirea de broşuri, materiale informative şi publicitare. Va fi realizată o pagină web în care vor fi prezentate activitatea şi rezultatele proiectului. Vor fi organizate 4 întâlniri între membrii echipei de implementare şi potenţiali beneficiari în legătură cu activităţile derulate în cadrul proiectului, condiţii de acces şi participare.

 

Studiul ce va fi elaborat prin Activitatea 2, va fi realizat de o echipă formată din 3 experţi pe termen scurt. Studiul va conţine recomandări şi concluzii valoroase pentru cei care vor să ştie ce şanse au în viitor calificările pentru ocupaţii agricole în România.

 

Vor avea loc discuţii cu angajatorii din agricultură care desfăşoară activităţi în regiunile de implementare a proiectului, cu reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor din agricultură.

 

În urma procesului de selecţie, 1600 persoane vor fi alese pentru a participa la procesul de evaluare şi certificare.

 

Analiza performanţelor profesionale ale candidaţilor înainte de a intra în procesul de evaluare propriu-zis. Activitatea presupune parcurgerea următorilor paşi: Fiecărui candidat i se repartizează un evaluator care explică şi detaliază, la cerere, conţinutul standardului ocupaţional. Candidatul analizează propria performanţă profesională în raport cu conţinutul standardului ocupaţional completând FIŞA DE AUTOEVALUARE specifică ocupaţiei. În funcţie de rezultatul evaluării, evaluatorul de competenţe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia, ori să nu intre în procesul de evaluare, respectiv să participe la o acţiune de actualizare a unor cunoştinţe din domeniul ocupaţiei.

 

Din experienţa solicitantului şi a partenerilor, cel puţin 75% din personalul de execuţie şi 40% din personalul de conducere care au dobândit competenţe pe alte căi decât cele formale, au nevoie de actualizarea unor cunoştinţe , pentru a intra în procesul de evaluare propriu-zis.

 

Actualizarea cunoştinţelor în vederea validării competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale va cuprinde: distribuirea materialelor suport pentru pregătire care să se refere în principal la noutăţi în ştiinţă, tehnică şi tehnologie în domeniul ocupaţiei; pregătire individuală pe baza materialelor primite (autoinstruire), inclusiv sprijin de tip tutoriat dacă va fi nevoie; participarea la vizite de documentare şi demonstraţii în unităţi performante şi centre tehnologice complexe.

 

În cadrul procesului de validare şi certificare a competenţelor, expertul evaluator stabileşte programul şi metodele de evaluare utilizate (interviu, test scris, test oral, proiect, simulare, fişa de observaţie ş.a.). Acesta analizează dovezile de competenţe produse de candidat şi stabileşte decizia privind competenţa acestuia pentru fiecare unitate de competenţă. persoanele declarate competente primesc certificat de competenţe profesionale conform Ordinului Ministrului Muncii nr. 51/17.01.2007 care atestă calificarea acestora.

 

Va fi elaborat un plan de realizare a proiectului care va conţine termene, activităţi, obiective, rezultate ce trebuie îndeplinite şi separat resursele ce trebuie alocate pentru obţinerea rezultatelor asumate. Astfel, resursele vor fi alocate în mod optim în raport cu obiectivele/activităţile proiectului.

 

În vederea monitorizării activităţilor proiectului, directorul de proiect va avea sarcina urmăririi graficului de implementare a proiectului, respectării planificării activităţilor şi stabilirii măsurilor pentru corectarea eventualelor decalaje apărute în procesul de implementare.

 

Pagina 8 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

1.jpg

Cine este on-line

Avem 4 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"