logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Resurse

 

Resurse

Proiectul va avea un sediu principal de unde vor fi coordonate activităţile proiectului, vor fi organizate întâlnirile echipei de management, precum şi întâlnirile de monitorizare şi evaluare.

 

Proiectul va mai avea un sediu operaţional , unde vor fi organizate o parte din acţiunile de evaluare şi certificare, vor fi procesate şi analizate date, vor fi elaborate materiale necesare în cadrul proiectului.

 

Partenerii beneficiază de colaboratori cu experienţă care pot fi implicaţi în derularea diverselor activităţi în cadrul proiectului. Partenerii dispun de resursele materiale, financiare şi umane necesare implementării proiectului.

 

Solicitantul este o instituţie cu reprezentare naţională, care apără interesele persoanelor fizice şi juridice ce desfăşoară activităţi în agricultură, iar printre membrii ei se numără aproximativ 120 societăţi comerciale ce desfăşoară activităţi în sectorul agricol.

 

Partenerul 1 este furnizor de formare profesională în cadrul căruia funcţionează un Centru de Evaluare şi Certificare pentru ocupaţii din agricultură acreditat de CNFPA. Acesta va pune la dispoziţie personal calificat, baza tehnico-materială şi logistica existente în cadrul centrului care evaluează şi certifică anual aproximativ 750 persoane pentru ocupaţii agricole.

 

Partenerul 2 este o societate reprezentativă care desfăşoară atât activităţi de formare profesională, cât şi alte activităţi în domeniul agriculturii. Acesta va asigura logistica necesară (loturi demonstrative, adăposturi cu animale, sisteme de maşini de înaltă performanţă, etc.) pentru desfăşurarea activităţii de actualizare a cunoştinţelor candidaţilor înaintea evaluării.

 

Din punct de vedere al logisticii, solicitantul şi partenerii vor pune la dispoziţie 4 calculatoare, 2 laptop-uri, 4 imprimante, 1 copiator, 1 video-proiector, 1 scanner, baza de date, metodologii şi instrumente de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţii din agricultură.

 

Pentru implementarea proiectului este necesară achiziţionarea următoarelor bunuri şi echipamente:

6 sisteme PC, 6 imprimante, 6 tel/fax-uri, 3 copiatoare, 6 laptop-uri, 3 multifuncţionale, 6 scanere, 6 seturi mobilier, 1 autoturism, 3 video-proiectoare.

 

Având în vedere numărul mare de deplasări ce trebuie efectuate în regiunile de implementare a proiectului achiziţia autoturismului este absolut necesară.

 

Din punct de vedere al resurselor umane, în afara echipei de management, sunt necesari 14 experţi pe termen lung şi 3 experţi pe termen scurt care vor fi selecţionaţi pe bază de experienţă, competenţe şi profesionalism. Va fi întocmit un plan de alocare a resurselor pe activităţi care va prevede resurse corespunzătoare, inclusiv pentru activităţile de management, informare şi publicitate.

 

Prin proiect vor fi achiziţionate: 6 sisteme PC, 6 imprimante, 6 tel/fax-uri, 3 copiatoare, 6 laptop-uri, 3 multifuncţionale, 6 scanere, 6 seturi mobilier, 1 autoturism, 3 video-proiectoare.

 

Pagina 6 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

8.jpg

Cine este on-line

Avem 4 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"