logo

Înregistrare




Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Justificarea

 

Justificarea

În prezent, piaţa muncii în agricultură se confruntă cu o serie de probleme legate de:

- reducerea numărului de locuri de muncă, urmare a comprimării activităţilor societăţilor

- emigrarea în masă peste hotare a forţei de muncă calificată

- evoluţia demografică nefavorabilă manifestată prin scăderea şi îmbătrânirea populaţiei

- lipsa unui sistem adecvat de monitorizare şi prognoză a forţei de muncă

 

Proiectul se justifică pentru că un număr foarte mare de angajaţi din agricultură, după unele estimări ale asociaţiilor producătorilor agricoli, circa 200000 persoane (din cele 2,343 milioane ocupate în agricultură) au dobândit competenţe profesionale pe alte căi decât cele formale, dar acestea nu le sunt recunoscute şi în consecinţă sunt consideraţi necalificaţi. Nefiind calificaţi, aceştia au restricţii de a beneficia de diferite forme de sprijin, de a accesa diferite fonduri europene, nu pot dezvolta afaceri proprii ş.a.

 

Legislaţia românească ce reglementează formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor celor care au dobândit cunoştinţe pe alte căi decât cele formale, nu este cunoscută de angajaţii din agricultură şi, practic, nu este utilizată. În acest context proiectul se justifică pentru că pune în aplicare cel puţin două reglementări care sprijină această categorie de angajaţi: Ordinul nr. 4543 din 23.08.2004 al Ministrului Învăţământului privind aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale şi Ordinul nr.51 din 17.01.2007 al Ministrului Muncii pentru aprobarea procedurii de atestare a calificării , pregătire şi experienţă profesională dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ. Acesta din urmă precizează la art. 2, punctul d, următoarele: calificarea în România, în afara sistemului naţional de învăţământ este rezultatul evaluării competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor autorizate conform legii şi finalizate cu certificat de competenţe profesionale. Persoanele ale căror competenţe au fost validate şi certificate în cadrul acestor Centre vor dobândi calificări recunoscute pe bază de certificate de competenţe profesionale.

 

Proiectul este viabil, necesar şi relevant pentru nevoile specifice ale grupului ţintă, deoarece:

- majoritatea locurilor de muncă existente în agricultură au o productivitate redusă şi nivel de salarizare scăzut

- angajatorii conştientizează că forţa de muncă din agricultură este insuficient pregătită pentru a practica tehnologii moderne

- numai o forţă de muncă bine pregătită poate avea o productivitate comparabilă cu cea existentă în UE

- în prezent, pregătirea profesională şi certificarea forţei de muncă nu ţin cont de cerinţele pieţei muncii datorită slabei implicări a agenţilor economici în acest proces

- în contextul actual al restrângerii generale a activităţilor economice, concurenţa pe piaţa forţei de muncă este tot mai mare, iar în cazul în care nu dispun de cunoştinţe, aptitudini, competenţe şi calificări corespunzătoare, şansele integrării şi menţinerii pe piaţa muncii pentru grupul ţintă scad

- un lucrător din agricultură bine calificat are o productivitate a muncii de 2-3 ori mai mare decât unul necalificat sau slab calificat;

- un lucrător calificat/înalt calificat poate reduce costurile de producţie cu 20-30% faţă de lucrătorul slab calificat/necalificat care execută aceleaşi lucrări;

- cresc veniturile persoanelor ocupate în agricultură; avem în vedere o creştere de 30-40% a retribuirii muncii calificate cu agricultura în următorii 3 ani.

Valoarea adăugată a proiectului constă în:

- însuşirea de către beneficiarii de proiect a unor cunoştinţe avansate, competenţe şi calificări necesare pentru menţinerea locurilor de muncă

- creşterea calităţii resurselor umane în agricultură şi a competitivităţii acestora în contextul noilor provocări şi ajustări pe piaţa forţei de muncă

- promovarea mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii sociale a forţei de muncă prin schimbarea calificărilor/recalificărilor în contextul actual al restructurării activităţilor economice

- posibilitatea ca persoanele care au dobândit cunoştinţe pe alte căi decât cele formale să poată fi evaluate şi, după caz, certificate pe bază de competenţe profesionale în diverse ocupaţii, fapt ce va determina obţinerea de calificări şi creşterea şanselor de dezvoltare profesională

 

Pagina 5 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

7.jpg

Cine este on-line

Avem 2 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"