logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Alte informații

 

Alte informații

 

Punctele tari ale acestui proiect sunt legate de:

-capabilitatea, experienţa, resursele umane şi materiale ale partenerilor în proiect, ilustrate şi de proiectele în domeniul formării şi pregătirii resurselor umane implementate cu succes până în prezent;

-reprezentarea naţională şi sectorială pe care o au participanţii la proiect, astfel încât rezultatele obţinute pot fi diseminate în rândul membrilor acestora şi pot fi multiplicate la nivel regional în alte zone.

 

Puncte slabe

-reticenţe faţă de nou, rezistenţa la schimbare a beneficiarilor de proiect.

-gradul redus de informare, şcolarizare şi pregătire profesională a unora dintre beneficiari.

-gradul redus de conştientizare în legătură cu necesitatea formării profesionale continue şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Oportunităţi

- existenţa în sectorul agricol a unei forţe de muncă insuficient pregătită, care are nevoie de calificări în perspectiva creşterii competitivităţii pentru a se menţine pe o piaţă a muncii tot mai restrictivă.

- sistem de FPC a adulţilor insuficient dezvoltat pentru angajaţii din sectorul agricol, necorelat cu cerinţele şi necesităţile angajatorilor.

- accesul redus al angajaţilor la sistemul de FPC a adulţilor cauzat atât de lipsa resurselor materiale, cât şi de lipsa informării, conştientizării şi motivării angajaţilor şi angajatorilor faţă de procesul de FPC.

- o parte din populaţia activă care a lucrat în străinătate se întoarce şi poate fi orientat către dezvoltarea unor activităţi independente şi afaceri proprii.

 

Riscuri

- disfuncţionalităţi între planificarea activităţilor şi primirea tranşelor de finanţare.

- schimbarea radicală a condiţiilor socio-economice (devalorizări, creşterea cursului de schimb, rata inflaţiei, etc.) astfel încât activităţi planificate a se realiza în anumite condiţii şi cu anumite costuri să nu mai poată fi susţinute economic şi financiar.

 

Ţinând cont de capabilităţile şi experienţa partenerilor, resursele umane şi materiale disponibile, resursele financiare atrase din fondurile FSE, considerăm că riscurile de implementare sunt minime.

Din punct de vedere economic, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv la nivel regional. Perfecţionarea pregătirii profesionale va determina creşterea calităţii forţei de muncă, îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi obţinerea unor rezultate economice estimate la:

- creşterea productivităţii muncii cu 25-30%

- reducerea cheltuielilor la 100 lei venituri cu 10-20%

- creşterea volumelor de vânzări datorată calităţii mai bune a produselor cu 10-15%

 

Din punct de vedere social, impactul se va manifesta prin stabilizarea forţei de muncă în agricultură, creşterea nivelului de trai datorită faptului că un muncitor înalt calificat poate obţine un salariu cu 20-25% mai mare decât unul mediu calificat.

 

În timp se va dezvolta pe plan local un nucleu de forţă de muncă competitivă, care va ocupa locuri de muncă cu productivitate ridicată şi nivel de salarizare atractiv, determinând astfel creşterea gradului de ocupare şi a calităţii vieţii pe plan local.

 

 

Pagina 13 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

2.jpg

Cine este on-line

Avem 9 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"