logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Alte obiective orizontale

 

Alte obiective orizontale

Proiectul contribuie la promovarea obiectivelor orizontale legate de dezvoltarea durabilă, inovare şi TIC, abordare interregională şi îmbătrânirea activă. În domeniul dezvoltării durabile, prin proiect se sprijină utilizarea responsabilă a celei mai importante resurse naturale pe care o are România, pământul/solul, recunoscut ca fiind de foarte bună calitate. Munca pământului, făcută de persoane cu calificare corespunzătoare, care mânuiesc sisteme de maşini de mare capacitate şi eficienţă economică are ca rezultat creşterea producţiilor la ha, dublarea sau triplarea acestora. Ca urmare, competitivitatea agriculturii româneşti va creşte, ponderea agriculturii în PIB va spori şi se va realiza o dezvoltare economică echilibrată. Munca calificată va fi mai bine remunerată şi astfel se va asigura o calitate a vieţii în mediul rural mai bună, reducându-se diferenţele dintre sat şi oraş şi asigurând stabilitatea şi durabilitatea zonelor rurale. Calificarea personalului pentru executarea lucrărilor solului şi pentru creşterea animalelor va avea efecte pozitive şi în ceea ce priveşte protecţia mediului şi a biodiversităţii.

 

Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea competitivităţii forţei de muncă în sectorul agricol vor determina creşterea nivelului de ocupare pe piaţa muncii, îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea economică echilibrată şi sustenabilă.

 

În cadrul sistemului de pregătire, evaluare şi certificare promovat prin proiect vor fi integrate activităţi, domenii de studiu şi formare, care să asigure principiile dezvoltării durabile, precum socializarea şi comportamentul socio-economic corect, protecţia mediului natural şi social, multiculturalismul, toleranţa, cultura şi religia.

 

Activităţile de evaluare, certificare şi validare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale vor contribui la dezvoltarea motivaţiei de învăţare, curiozitatea faţă de nou, creativitatea, dezvoltarea auto-motivantă, dezvoltarea inovării şi utilizarea TIC. Promovarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) vor constitui obiective ale programului de învăţare continuă. Autoînvăţarea şi învăţarea informală în grup sunt modalităţi importante de creştere a abilităţilor şi competenţelor utilizării tehnologiilor digitale. Noua generaţie de instrumente şi platforme de relaţionare bazate pe TIC (web 2.0 şi alte dezvoltări TIC relevante) devine din ce în ce mai utilizată.

 

Folosirea TIC în procesele de evaluare şi certificare va asigura utilizarea şi exploatarea corectă de către beneficiari, a surselor de informare, precum şi a instrumentelor proprii de învăţare.

 

Beneficiarii proiectului vor fi selectaţi din regiunile de dezvoltare: Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru şi Vest. Având în vedere că rezultatele proiectului vor fi diseminate de partenerii în proiect, iar printre aceştia se regăsesc organizaţii cu reprezentare naţională, apreciem că atât din punct de vedere al derulării activităţilor, cât şi din punct de vedere al multiplicării şi diseminării rezultatelor , proiectul va avea o abordare interregională.

 

În domeniul îmbătrânirii active, proiectul va contribui substanţial la actualizarea cunoştinţelor persoanelor în vârstă şi punerea lor în situaţia de a deveni activi la acelaşi nivel cu cei tineri. Persoanele în vârstă, care zeci de ani s-au chinuit să lucreze cu utilaje uzate fizic şi moral, vor participa pentru prima dată la acţiuni de actualizare a cunoştinţelor, îmbunătăţirea deprinderilor şi atitudinilor. Pe parcursul proiectului se vor combina, astfel, avantajele competenţelor diferitelor grupe de vârstă şi va creşte productivitatea muncii.

 

Pagina 11 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

3.jpg

Cine este on-line

Avem 3 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"